FAQs

Giải đáp những câu hỏi thường gặp

Dữ liệu của cuộc thi

Q: BTC có thể release label chuẩn cho data private và public test của vòng Khởi Động không?

A: Dữ liệu labels cho vòng thi Khởi động sẽ giữ nguyên như hiện tại. BTC sẽ thông báo nếu có kế hoạch khác sau challenge.


Q: Train set Full Challenge Phase có bao gồm Train set hay Test set nào của Warm-up Phase không?

A: Dữ liệu có thể có một vài dữ liệu trùng. Các đội được phép dùng data của warm-up (bao gồm cả public train lẫn test) cho mục đích training cho final.


Q: Việc không có metadata trên tập test của vòng thi Về đích là BTC chủ đích hay do thiếu data?

A: Trong tập dữ liệu test của vòng thi Về đích sẽ chỉ có file audio, không có metadata.


Q: Tôi có thể sử dụng dữ liệu từ cuộc thi cho mục đích cá nhân (VD: tạo sản phẩm thương mại riêng) được không?

A: Thí sinh sẽ không được phân phối dữ liệu ngoại trừ mục đích phi thương mại và nghiên cứu học thuật. Ngoài ra, thí sinh không được quyền phân phối, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, chuyển nhượng, cấp phép phụ, nhúng, lưu trữ, chuyển nhượng, bán, giao dịch hoặc bán lại bất kỳ phần nào của dữ liệu do BTC cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào.

Thành lập đội thi

Q: Tôi đã thành lập team trong vòng Khởi động, vậy có cần đăng ký lại trong vòng 2 của cuộc thi không?

A: Vòng 2 của cuộc thi đã được chuyển tới đường dẫn: https://aihub.vn/competitions/22. Đây là challenge page tách biệt với vòng 1. Vì vậy, bạn cần (1) đăng ký tham gia và (2) lập đội thi trên đường dẫn mới để đạt điều kiện tham gia vòng 2.


Q: Làm thế nào để thành lập đội thi?

A: Bạn vui lòng nhắn các thành viên khác trong đội tham gia vào team bằng cách:

  • Vào mục Team

  • Tìm tên đội thi trong danh sách, (chú ý người tạo Team cần chọn Allow Request).

  • Chọn Request Enrolment


Q: Tôi gặp lỗi hiển thị khi thành lập team

A: Bạn vui lòng liên hệ Fanpage của AIHub.VN để được trợ giúp trực tiếp: https://www.facebook.com/aihub.vn/.

Việc sử dụng dữ liệu, mô hình ngoài

Q: Có thể sử dụng thêm mô hình bên ngoài không ạ?

A: BTC chấp nhận việc các đội thi sử dụng pretrained model, mô hình tự train và có hạn đăng ký pretrained model đã được thông báo ở website. Sau thời hạn đăng ký trên, các đội không được quyền sử dụng thêm pretrained model nào khác.

Các đội chú ý là pre-trained models cần được đưa ra public trước hạn đăng ký deadline của pre-trained models, điều này áp dụng cho cả public pre-trained models lẫn các model tự train (VD: sử dụng mô hình pretrained trên dữ liệu từ vòng thi trước):

  • Với public pre-trained models, các bạn cần đăng ký trực tiếp tên model và cách access.

  • Với model tự train, cần có link tới pre-trained weights, trong đó có minimal example để load models.

Những yêu cầu này nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các đội, đảm bảo khả năng Reproducibility của giải pháp. Và các đội tự train cũng đã có lợi thế được sử dụng privately đến deadline của pre-trained.


Q. Đăng ký pretrained model như thế nào (hình thức đăng ký)?

A:

  • Với public model, các bạn cần ghi tên model, và link tới model. Xem ví dụ mẫu.

  • Với mô hình tự train, các bạn cần share link tới file Zip. File zip cần có pre-trained weights và ví dụ mẫu cách load models. Bất kỳ mô hình nào không đảm bảo y/c này sẽ được coi là không hợp lệ.

  • Các bạn đăng ký pre-trained models ở đây: https://aihub.vn/forums/22/43/

==

Ví dụ đăng ký pre-trained model:

ETNLP (sent2vec model on 20GB text) for textual embeddings: https://github.com/vietnlp/etnlp

==


Q: Có cần khai báo nếu sử dụng mô hình pretrained từ các vòng thi trước không?

A: Tất cả các mô hình pretrained, dù là private training hay sử dụng mô hình pretrained public, đều cần được khai báo để đảm bảo tính minh bạch và reproducibility của giải pháp. Với model tự train, cần có link tới pre-trained weights, trong đó có minimal example để load models.

Câu hỏi khác

Q. Thí sinh có thể liên hệ với BTC qua những kênh nào?

A: Bạn có thể liên hệ với BTC qua các kênh như sau


Q. Lịch trình của cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào?

A: Để xem lịch trình chi tiết của cuộc thi (những mốc thời gian quan trọng), bạn vui lòng truy cập trang website chính thức của cuộc thi: https://www.covid.aihub.vn/


Q: Submit kết quả như thế nào, định dạng file submit ?

A:


Q: Sử dụng tool xử lý cắt audio bằng tay thì có được coi là vi phạm quy chế không ?

A: Cuộc thi hoàn toàn chấp nhận cho bạn xử lý việc cắt audio bằng tool. Các bạn có toàn quyền làm việc với data mà cuộc thi cung cấp.